Ruhsal Rahatsızlıklar Poster Serisi

İngiliz grafik tasarımcı Patrick Smith, agorafobi, anoreksi, depresyon ve narkolepsi gibi ruhsal rahatsızlıkları basit renk ve şekillere dökerek, kolay anlaşılır ve akılda kalıcı bir poster serisi haline getirmiş:

agoraphobia-patrick-smith-artmanik

Agorafobi (Yunanca “pazar yeri korkusu”): Kaçmanın ya da yardım almanın olanaksız gibi gözüktüğü alanlarda (kalabalık yerler, tüneller, köprüler, asansörler, toplu taşıtlar, kuyruklar gibi) duyumsanan, yalnızlık korkusunun verdiği kaygı bozukluğu, açık alan korkusu, alan ürküsü.

anorexia-patrick-smith-artmanik-2

Anoreksi: Yemek isteğinin az ya da çok yitirilmesi, yememezlik.

depression-patrick-smith-artmanik-3

Depresyon: Üzüntü, sıkıntı, karamsarlık gibi duygularla birlikte isteksizlik, işlevlerde yavaşlama, güçte, özgüven ve özsaygıda azalma gibi belirtiler gösteren ruhsal bozukluk, çökkünlük.

DID-patrick-smith-artmanik-4

Dissosiyatif (Çoğul) Kişilik Bozukluğu: Kişinin içinde birbirinden farklı kişilikler hissedip, bu kişiliklere uyan davranışlarda bulunması, bu kişiliklerin etkisi altında olduğu anlarda yaptıklarından habersiz olma halidir.

narcolepsy-patrick-smith-artmanik-5

Narkolepsi: Gün boyu engellenemeyen uykuya dalma rahatsızlığı.

OCD-patrick-smith-artmanik-6

Saplantı Takıntı Bozukluğu (İng. obsessive compulsive disorder): Saplantı yineleyici, ısrarlı, kaygıya neden olan, istenmeden gelen, benliğe yabancı düşünce, dürtü ya da düşlemlerdir. Zorlantı ise saplantıları kovmak için yapılan, yineleyici, kişinin kendini yapmaktan alıkoyamadığı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Kişi saplantılarını kendi zihninin bir ürünü olarak görür, mantıksız ya da saçma olduğunu bilir. Zorlantılar ise saplantının doğurduğu kaygıyı azaltmak amacıyla yapılır, gerçekle ilgisi yoktur, belirgin olarak abartılıdır, geçici rahatlama sağlar. Saplantıyı etkisizleştirmeye yöneliktir.

Kaynak: link

0 Yorum Yorum Yap →